Svar från universitetet

Idag fick jag äntligen svar från universitetet, La Universidad de Chile angående valideringen av min sjukskötersketitel. Svaret var att mina genomförda studier i Sverige motsvarar 70 % av sjuksköterskeutbildningen här i Chile. Jag måste därmed göra fyra teoretiska prov och slutligen ett praktiskt prov som komplettering. När de väl är godkända, kan jag ansöka om examensbevis. Nu återstår det att plugga ordentligt. Första tillfället som jag erbjuds att tentera är i juni. Sedan i juli, augusti eller oktober. Det praktiska provet görs antingen i juli eller november.
Den teoretiska delen består som sagt av fyra prov, kan man säga. De innehåller frågor angående medicin-kirurgi, pediatrik, distrikt-vuxna och distrikt-barn.
Eftersom att den chilenska sjuksköterskeutbilningen (som är på 5 år) även innehåller pediatrik och distrikt, förklarar detta en hel del varför det bl.a. är de ämnena jag måste tentera av. För er som inte vet så läses de områdena i Sverige inom specialistutbildningarna - barnsjuksköterska och distriktsjuksköterska. Det är väl tur att jag har lärt mig mycket om pediatrik på kära avd. 12! :-)

Kommentarer :

#1: Anonym

Bara att kämpa på. Går säkert bra för dig! Pia 12:an

Svar: Tack Pia! :-)
Madeleine Pizarro Torrijos

skriven

Kommentera inlägget här :